T’ WIET KlIEËF

Contactpersoon: Jürgen Mingels,043-4072579.

Deze werkgroep verzorgt het verenigingsblad ’t Wiet Klieëf. In het kwartaalblad staan artikelen over de natuur en landschap rondom Cadier en Keer, de activiteiten van de vereniging en de waarnemingen rondom het dorp. Sinds het 50 jarig bestaan wordt het blad met kleurenfoto’s geïllustreerd, waaronder in elke uitgave een seizoensfoto uit de directe omgeving. Het blad wordt verspreid onder alle leden van de vereniging.

’t Wiet Klieëf ontleent zijn naam aan een natuurgebiedje dat ligt in de bocht naar links, nadat je vanaf de Duistersteeg (op de Rijksweg tegenover het tunneltje in de geluidswal) na de Y splitsing linksaf bent gegaan.

Benaming: Sjeuf Felder († 2009) verklaarde de benaming uit het feit dat de steile bijna klifachtige helling hier vooral bestaat uit tamelijk lichte mergel. Zonder de huidige weelderige begroeiing was dit een wit klif. De benaming Blankenberg wat vlakbij ligt betekent nagenoeg hetzelfde: blanke (witte) berg. Oud Keerdenaren, zoals Frans Mingels verklaren de benaming Wiet Klieëf als volgt: in het Nederlands vertaald is dat ‘wit wat kleeft’. Het witte (‘wiet’ is wit) is de witte mergel die na een regenbui aan je schoenen, de hoeven van paarden en aan de wielen van de karren kleeft (‘klieëf’ is kleven). De benaming bestaat al zeker 400 jaar en het is niet goed uit te maken welke verklaring de juiste is. Oud wethouder Oostenbach heeft tientallenjaren geleden vanwege deze kleverige mergel, dit weggedeelte met asfalt en beton laten bestraten doch daarvan is het meeste weggeërodeerd.