NESTKASTEN EN VOGELS

Contactpersoon: Wim Burger – Jürgen Mingels, tel. 043-4072700 

Deze oudste werkgroep binnen onze vereniging heeft sinds de oprichting nestkastjes gemaakt, opgehangen en onderhouden in en rond ons dorp. Voorts worden in strenge winters vogels in het buitengebied bijgevoerd.