KALKGRASLANDEN EN FLORA

Contactpersoon: Heerko Damsma, 043-4072579.

Deze werkgroep bestaat al sinds 1991 binnen de vereniging. Een actieve groep die zich vooral richt op de planten van de kalkgraslanden. Dit heeft ondermeer al geresulteerd in een aantal publicaties in het Natuurhistorisch Maandblad van het Natuurhistorisch Genootschap Limburg. Ieder jaar worden Staatsbosbeheer en Het Limburgs Landschap op de hoogte gebracht van de jaarlijkse inventarisatie en bevindingen van deze werkgroep over de kalkgrasland-percelen op de Wolfskop, de Heerderberg, de Koeberg, de Schiepersberg en de Julianagroeve. De inventarisatie van plantensoorten wordt doorgespeeld naar de eigenaren van de gebieden, die mede op grond daarvan hun beheer kunnen bepalen. Zo wordt indirect bijgedragen aan het behoud van (soms heel zeldzame) soorten.

In de Bunderdel, Koeberg en Schiepersberg zijn bomen gekapt door de eigenaar Limburgs Landschap is ten einde een betere verbinding aan te leggen tussen de verschillende schrale (kalk)grasland gebiedjes.