VTN BIJENWEI

Contactpersoon: Pierre van der Wal, tel. 043-3648975

Deze werkgroep verzorgt de bijenstand in de Bijenweide en heeft reeds menig potje honing geslingerd en in ons verenigingslokaal verkocht. De hiervoor benodigde materialen heeft onze vereniging in bezit. Wij hopen daardoor tevens belangstelling te wekken voor de imkerij.